| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي زاگرس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٢,٩٤٣ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٨٣٩ تعداد خريدار: ١٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٨٣٩ حجم معامله: ١٦,٢٤٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٨٣٣ جمع معامله: ٤٦,٠٧٨,٩١٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داملران رازك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
داملران رازك - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢١/٠٨/١٣٩١
داملران رازك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
داملران رازك - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٩/٠٧/١٣٩١
داملران رازك- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٦/٠٤/١٣٩١
داملران رازك- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٦/٠٤/١٣٩١
داملران رازك- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
داملران رازك- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده ٠٢/٠٣/١٣٩١
داملران رازك- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠٢/٠٣/١٣٩١
داملران رازك- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٢/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٦٦٩٤٥٧٣٦-٦٦٩٤٥٧٣٢
فاكس:
آدرس: خ دكتر فاطمي غربي-نرسيده به خ جمال زاده-كوچه پروين-پ ٧
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما