| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارند-مشارکت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٧
تثبیت شده:٢٦/٠٩/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١١:٥٥
آخرين قيمت ١٠,٠٩٧ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,١١٤ تعداد خريدار: ٩٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,١١٤ حجم معامله: ٢,٣٣٠,٠٧٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠٦٥ جمع معامله: ٢٣,٥٢٦,١٥٨,١٢٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما