| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارند-مشارکت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٦:٠٠
آخرين قيمت ١٠,٠٩٩ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,١٠٤ تعداد خريدار: ٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,١٠٤ حجم معامله: ٥٥,٨٦٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠٩٨ جمع معامله: ٥٦٤,١٨٥,٤١٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما