| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ريل سير كوثر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٠٧
تثبیت شده:٠٤/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٧/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٢:٢٥
آخرين قيمت ٣,٢١٦ درصد تغییر: (٣) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٣١٦ تعداد خريدار: ١,٠١٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٣١٦ حجم معامله: ٢,٨١٢,٢٧٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,١٨٠ جمع معامله: ٩,٠٤٤,٢١٠,٦٨٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما