| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ريل سير كوثر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠١/٠٩
تثبیت شده:٠٨/٠١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,٠٥٤ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,١٢٠ تعداد خريدار: ٥٦٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,١٢٠ حجم معامله: ١,٤٢٤,٦٣٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٠٢٦ جمع معامله: ٤,٣٥٠,١٥٨,٠٢١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما