| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ريل سير كوثر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٦:٠٠
آخرين قيمت ٣,٣٠٦ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٣٣٣ تعداد خريدار: ٣٠٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٣٣٣ حجم معامله: ٩٢٩,٦٣٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٣٠١ جمع معامله: ٣,٠٧٣,٥٤٨,٤٧١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما