| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ريل سير كوثر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٧
تثبیت شده:٢٦/٠٩/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٢:١٥
آخرين قيمت ٢,٨٦٠ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٨٨٨ تعداد خريدار: ٥١٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٨٨٨ حجم معامله: ٢,٠٢٨,٩٢٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٧٩٧ جمع معامله: ٥,٨٠٢,٤٦٦,٦٧٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما