| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ريل سير كوثر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١١/٠٣
تثبیت شده:٠٣/١١/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٣/١١/١٣٩٥   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٢,٦٨٠ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٧٨٧ تعداد خريدار: ١٤,٢٣١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٧٨٧ حجم معامله: ١٨,٠٣٦,٧٢٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٥٥٠ جمع معامله: ٤٨,٣٣٧,٠٩٢,٦٠٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما