| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٧
تثبیت شده:٢٦/٠٩/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٢:١٥
آخرين قيمت ١٢,٥٥٧ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٢,٥٥٨ تعداد خريدار: ٣٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٢,٥٥٨ حجم معامله: ١١٩,٠٣١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٢,٥٥٥ جمع معامله: ١,٤٩٤,٦٢٤,٢٣٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما