| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صندوق امين يكم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٤/٠٣
تثبیت شده:٣١/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٤/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١٠,١٨٥ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,١٩٦ تعداد خريدار: ٥٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,١٩٦ حجم معامله: ٧٨٣,٤٣٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,١٧٦ جمع معامله: ٧,٩٧٩,٠٥٣,٤٤٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما