| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صندوق امين يكم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٨:٤٥
آخرين قيمت ١٠,٠٣٩ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٠,٠٥٠ تعداد خريدار: ٦٣١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٠,٠٥٠ حجم معامله: ٧,٥٠٧,٧٠٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٠,٠١٢ جمع معامله: ٧٥,٣٦٩,٣٨٧,٩٠٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما