| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پامچال در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:١٣/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ١٠,٣٥٣ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٩,٨٧٩ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٩,٨٧٩ حجم معامله: ٤,١٨٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩,٨٧٩ جمع معامله: ٤١,٣٤٣,٦١٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پارس پامچال - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١١/٠٩/١٣٩١
پارس پامچال - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٠/٠٨/١٣٩١
پارس پامچال - اطلاعيه افزايش سرمايه و پيوستهاي اطلاعيه شامل گزارش توجيهي و بيانيه ثبت (به پيوست) ١٧/٠٨/١٣٩١
پارس پامچال - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ٠١/٠٨/١٣٩١
پارس پامچال- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١٥/٠٥/١٣٩١
http://codal.ir/Reports/InterimStatement.aspx?LetterSerial=olrL1xkH3vI1ySY%2f5PRisw%3d%3d ٠٣/٠٥/١٣٩١
پارس پامچال- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
پارس پامچال- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
پارس پامچال- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه شركت شيميائي پارس پامچال ١٠/٠٤/١٣٩١
پارس پامچال- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٠٣/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٣٠٦٧٨٦-٨٨٨٢٢٦٠٥
فاكس: ٨٨٨٣٩٩١٧
آدرس: خ بخارست-كوچه دوم-پ ٢٣
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما