| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ايران ارقام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠١/٠٩
تثبیت شده:٠٨/٠١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦,١٣٦ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٢٠٩ تعداد خريدار: ٣٦٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٢٠٩ حجم معامله: ١,٧٩٩,٦٧٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٩٦٢ جمع معامله: ١١,٠٤٣,٢٩٤,٩٠١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ايران ارقام - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ٢٢/٠٩/١٣٩١
ايران ارقام - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) ٠٧/٠٩/١٣٩١
ايران ارقام - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٩/١٣٩١
ايران ارقام - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1392/06/31 ١٥/٠٨/١٣٩١
ايران ارقام - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) ٢١/٠٦/١٣٩١
ايران ارقام- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
ايران ارقام- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
ايران ارقام- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٣١/٠٣/١٣٩١
ايران ارقام- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٢/٠٣/١٣٩١
ايران ارقام- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٧١٨١٠٨-٨٨٧١٨١٥٢
فاكس: ٨٩٠١٣٦٣
آدرس: خیابان استاد نجات الهی،خیابان سپهبد قرنی،پلاک ٨٢
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما