| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كالبر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ١,٤٤٨ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤٦٧ تعداد خريدار: ٥٤٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤٦٧ حجم معامله: ٣,٠٥٦,١٠١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٤٢٠ جمع معامله: ٤,٤٢٤,٢٩٢,٦١٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
لبنيات كالبر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٢/٠٩/١٣٩١
لبنيات كالبر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده)(اصلاحيه) ٢٠/٠٩/١٣٩١
لبنيات كالبر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (اصلاحيه) ٢٠/٠٩/١٣٩١
لبنيات كالبر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٩/١٣٩١
لبنيات كالبر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٢/٠٨/١٣٩١
لبنيات كالبر - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٢/٠٨/١٣٩١
لبنيات كالبر - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده (به پيوست) ٠١/٠٨/١٣٩١
لبنيات كالبر - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٧/٠٧/١٣٩١
لبنيات كالبر - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٥/٠٧/١٣٩١
لبنيات كالبر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٥/٠٧/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: -
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما