| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ملي سرب و روي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٨:٤٥
آخرين قيمت ٣,٢٢٢ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٢٤٧ تعداد خريدار: ١٩٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٢٤٧ حجم معامله: ٧٦٥,٧٦١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,١٩٥ جمع معامله: ٢,٤٦٦,٩٦٩,٢٨٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ملي سرب و روي ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٨/٠٩/١٣٩١
ملي سرب و روي ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢١/٠٨/١٣٩١
ملي سرب و روي ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 5 ماهه ١٢/٠٧/١٣٩١
ملي سرب و روي ايران - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٠١/٠٧/١٣٩١
ملي سرب و روي ايران - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠١/٠٧/١٣٩١
ملي سرب و روي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
ملي سرب و روي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٢/١٣٩١
ملي سرب و روي ايران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام سال مالي 90 ١٦/٠٢/١٣٩١
ملي سرب و روي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٢/١٣٩١
ملي سرب و روي ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٥١٦٦٥٧
فاكس: ٨٨٥١٣٩٢٥
آدرس: خيابان سهروردي شمالي ، خيابان ابن يمين ، نبش خيابان سروش ، شماره ١، طبقه ٤ ، واحد ٧ و ٨
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما