| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
انفورماتيك در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٢٦,٩٤٩ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢٧,١٥٠ تعداد خريدار: ١٢٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢٧,١٥٠ حجم معامله: ٣٨٠,٣٢٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢٦,٤٥١ جمع معامله: ١٠,٢٤٩,٤٩٦,٠٣٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
خدمات انفورماتيك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٩/٠٩/١٣٩١
خدمات انفورماتيك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي 6 ماهه منتهي به 31 ژِوئن 2012 شركت سلسبيل الوادي (به پيوست) ٠١/٠٩/١٣٩١
خدمات انفورماتيك - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢٢/٠٨/١٣٩١
خدمات انفورماتيك - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٨/١٣٩١
خدمات انفورماتيك- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠١/٠٨/١٣٩١
خدمات انفورماتيك- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١٥/٠٥/١٣٩١
خدمات انفورماتيك- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
خدمات انفورماتيك- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٣١/٠٤/١٣٩١
خدمات انفورماتيك- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٧/٠٤/١٣٩١
خدمات انفورماتيك- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢٩٩٨١*٢٢٩٩٨٤١٥*٢٢٩٩٨٤١٤*٢٢٩٩٨٤١٥
فاكس: ٢٢٢٢١٠٢٢*٢٢٢٢٢٢٠٣
آدرس: بلوار ميرداماد- جنب بانك مركزي- برج نگين- طبقه ٨
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما