| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نيرو كلر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٨:٤٥
آخرين قيمت ٢,٨٦٧ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٩٥٠ تعداد خريدار: ١٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٩٥٠ حجم معامله: ٢٠,٦٥٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٨٣٢ جمع معامله: ٥٩,٢٠٧,٤٧٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
نيروكلر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢٨/٠٨/١٣٩١
نيروكلر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢٤/٠٨/١٣٩١
نيروكلر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٨/١٣٩١
نيروكلر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٩/٠٧/١٣٩١
نيروكلر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه (حسابرسي شده) ٢٨/٠٥/١٣٩١
نيروكلر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
نيروكلر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
نيروكلر- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢١/٠٣/١٣٩١
نيروكلر- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٣/١٣٩١
نيروكلر- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه شركت نيرو كلر ٠٦/٠٣/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢-٨٨٨٠٢٩٤١
فاكس: ٨٨٨٠٢٩٤٢
آدرس: خيابان وليعصر نبش خيابان استاد مطهري كوچه افتخار پلاك ٢١ طبقه دوم
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما