| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان ايلام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٧
تثبیت شده:٢٦/٠٩/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٠٥
آخرين قيمت ٢,٨٦٣ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٨٨٥ تعداد خريدار: ٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٨٨٥ حجم معامله: ١١,٩٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٧٢٩ جمع معامله: ٣٢,٥٧٤,١٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان ايلام - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(حسابرسي شده) ٢٢/٠٨/١٣٩١
سيمان ايلام - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 ٠٥/٠٧/١٣٩١
سيمان ايلام - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/10/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٥/٠٦/١٣٩١
سيمان ايلام - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31 ٢٨/٠٥/١٣٩١
سيمان ايلام- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١١/٠٥/١٣٩١
سيمان ايلام- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/10/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٢/٠٣/١٣٩١
سيمان ايلام- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/10/30 ٣٠/٠٢/١٣٩١
سيمان ايلام- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/10/30 ٣٠/٠٢/١٣٩١
سيمان ايلام- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/01/31 ٢٧/٠٢/١٣٩١
سيمان ايلام- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ٢٤/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٣٣٣٤١٤٨-٠٨٤١*٢٢٠٥٩٠٦٧
فاكس: ٢٢٠٥٦٧٩٠
آدرس: بزرگراه افريقا ، بالاتر از پمپ بنزين، انتهاي بلوار آرش ، پلاك ٣٨
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما