| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توسعه آذربايجان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٦/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٨:٤٥
آخرين قيمت ٤,٩٣٣ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٦٨٨ تعداد خريدار: ١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٦٨٨ حجم معامله: ٢١٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٦٨٨ جمع معامله: ١,٠٠٣,٢٣٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
توسعه آذربايجان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 ٠٨/٠٩/١٣٩١
توسعه آذربايجان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 ٠٨/٠٨/١٣٩١
توسعه آذربايجان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠١/٠٧/١٣٩١
توسعه آذربايجان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) ٢٧/٠٦/١٣٩١
توسعه آذربايجان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 ٠٥/٠٦/١٣٩١
توسعه آذربايجان- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده) ٢٨/٠٥/١٣٩١
توسعه آذربايجان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
توسعه آذربايجان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
توسعه آذربايجان- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 ٠٣/٠٥/١٣٩١
توسعه آذربايجان- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٣/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: دفتر تهران : ٦-٨٨٧٢٠٩٢٥ * دفتر تبريز : ١-٥٥٣٠٧١٠-٠٤١١
فاكس: دفتر تهران : ٨٨٧٢٠٨٧٥ * تبريز : ٥٥٣٠٧١٤-٠٤١١
آدرس: خ وليعصر- بالاتر از خ مطهري- خ ناهيد- شماره ٨١- طبقه اول
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما