| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
باما در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٢٥
تثبیت شده:٢٤/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٥/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ٠٩:٢٥
آخرين قيمت ٧,٦٢١ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,٦٩٠ تعداد خريدار: ١٢٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,٦٩٠ حجم معامله: ٤٥٢,٦٣٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,٤٦٧ جمع معامله: ٣,٤٤٩,٢٨٨,٢٥٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
باما - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) ٢١/٠٨/١٣٩١
باما - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٢١/٠٨/١٣٩١
باما - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت ذوب روي اصفهان) ٢٠/٠٨/١٣٩١
باما - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت شاهين روي سپاهان) ٢٠/٠٨/١٣٩١
باما - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (اصلاحيه) ٠١/٠٨/١٣٩١
باما - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٩/٠٧/١٣٩١
باما - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٢/٠٧/١٣٩١
باما - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٢/٠٧/١٣٩١
باما- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٣/٠٥/١٣٩١
باما- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٣١/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٥٢٣٤-٠٣٣٥٤٢٦*٢٨٣٦-٠٣٣٥٣٤٢
فاكس: ٥٢٤٠-٠٣٣٥٤٢٦
آدرس: اصفهان اتوبان ذوب آهن كليشاد ،گردنه آبنيل ،مجتمع ايرانكوه
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما