| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آهن و فولاد میلاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١١/٠٣
تثبیت شده:٠٣/١١/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٣/١١/١٣٩٥   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦٨٠ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦٨٠ تعداد خريدار: ١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦٨٠ حجم معامله: ٥,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦٨٠ جمع معامله: ٣,٤٠٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما