| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آهن و فولاد میلاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٤/٠٣
تثبیت شده:٣١/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٤/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٦٥١ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٧٠٧ تعداد خريدار: ٦٩٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٧٠٧ حجم معامله: ٨,١٣٨,٤٨٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٥٦١ جمع معامله: ١٣,٤٣٨,٣٨٤,٤٨٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما