| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آهن و فولاد میلاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ١,٢٦٣ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٢٩٣ تعداد خريدار: ١٠٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٢٩٣ حجم معامله: ٧١٦,٢٤٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٢٥٠ جمع معامله: ٩٠٤,٩٤٧,٩٥٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما