| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آهن و فولاد میلاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٦:٠٠
آخرين قيمت ١,٥١٤ درصد تغییر: ٧ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٥٦٠ تعداد خريدار: ١,٠٨٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٥٦٠ حجم معامله: ١١,٤٠٣,٨٣٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٧١ جمع معامله: ١٧,٢٦٥,٥٢٦,٣٥٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما