| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات صنعتی آزمایش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٢,٣٩١ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٤٨٠ تعداد خريدار: ٤٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٤٨٠ حجم معامله: ٤١٩,٠٥٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٣٦٠ جمع معامله: ١,٠٠١,٧٥٣,٨٤٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما