| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات صنعتی آزمایش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٧
تثبیت شده:٢٥/٠٩/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٢:١٥
آخرين قيمت ٢,٣١٠ درصد تغییر: (١٩) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٥٠٠ تعداد خريدار: ١٣٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٥٠٠ حجم معامله: ٢,٣٩١,٣١٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٢٢٢ جمع معامله: ٥,٥٢٤,٠٢١,٠٤٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما