| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات صنعتی آزمایش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٧/٢٥
تثبیت شده:٢٤/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٥/٠٧/١٣٩٦   ساعت: ٠٩:٢٥
آخرين قيمت ١,٦٠١ درصد تغییر: ٦ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٦٠٦ تعداد خريدار: ٤٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٦٠٦ حجم معامله: ١٤٧,١٠١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٦٠٠ جمع معامله: ٢٣٥,٥٥٧,٢٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما