| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گسترش صنایع پیام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٣
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٦:٠٠
آخرين قيمت ٢,٠٢٠ درصد تغییر: ٨ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٠٦٣ تعداد خريدار: ٢٣٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٠٦٣ حجم معامله: ١,٤٩٢,٥٢٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٨٥٢ جمع معامله: ٣,٠١٥,٦٤٢,٠٨٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما