| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گسترش صنایع پیام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٠٧
تثبیت شده:٠٣/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٧/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٢:٢٥
آخرين قيمت ٩٩٣ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٩٩٩ تعداد خريدار: ١٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٩٩٩ حجم معامله: ٢١٣,٨٥٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩٨٩ جمع معامله: ٢١٢,٤٥١,٠٨٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما