| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گسترش صنایع پیام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٤/٠٣
تثبیت شده:٣١/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٤/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٥٢٠ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٥٥٠ تعداد خريدار: ١٢٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٥٥٠ حجم معامله: ٧٤٣,٢٦٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٤٤٧ جمع معامله: ١,١٢٩,٩٠٢,٢١٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما