| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گسترش صنایع پیام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٢٩
تثبیت شده:٢٩/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٣٣٥ درصد تغییر: (٦) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤١٩ تعداد خريدار: ١٣٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤١٩ حجم معامله: ٧٩٨,٤٤٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٠٩ جمع معامله: ١,٠٦٥,٦٢٨,٦٩٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما