| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات مخابراتی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٧
تثبیت شده:٢٦/٠٩/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٢:١٥
آخرين قيمت ٧١٦ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧٢٩ تعداد خريدار: ١,٩٧٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧٢٩ حجم معامله: ٢٢,٨٧٣,١٠٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦٩٠ جمع معامله: ١٦,٣٦٧,١٠٨,٨٦٨ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما