| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات مخابراتی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠١/٠٩
تثبیت شده:٠٨/٠١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٥٦٣ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥٦٣ تعداد خريدار: ٣٩٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥٦٣ حجم معامله: ٨,٩٢٢,٩٥٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥٦٣ جمع معامله: ٥,٠٢٣,٦٢٥,٩١٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما