| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات مخابراتی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٠٧
تثبیت شده:٠٤/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٧/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٢:١٥
آخرين قيمت ٣٠٦ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣١٥ تعداد خريدار: ٣٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣١٥ حجم معامله: ٢,٣٣١,٩٣٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣٠٠ جمع معامله: ٧١٣,٤٠٧,٦٢٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما