| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتی آبگینه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٤/٠٣
تثبیت شده:٣١/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٤/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٨٣٣ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨٤٩ تعداد خريدار: ٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨٤٩ حجم معامله: ٢١,٥١٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧٧٢ جمع معامله: ١٧,٩٢٣,٩٢٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما