| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتی آبگینه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠١/٠٩
تثبیت شده:٠٨/٠١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦٥٣ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦٥٣ تعداد خريدار: ٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦٥٣ حجم معامله: ١٠,٥١٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٦٥٣ جمع معامله: ٦,٨٦٣,٠٣٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما