| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ایرانیت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٥/٢٩
تثبیت شده:٢٩/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٩/٠٥/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٥,٢١١ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٤٤٠ تعداد خريدار: ٢٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٤٤٠ حجم معامله: ٣٥,٢٦٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٠٠٠ جمع معامله: ١٨٣,٧٦٥,٥٢٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما