| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ایرانیت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٣/٠٣
تثبیت شده:٠١/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٣/١٣٩٦   ساعت: ١٦:٠٠
آخرين قيمت ٢,٤١٤ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٤٢٠ تعداد خريدار: ١٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٤٢٠ حجم معامله: ١٦٦,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٣٧٤ جمع معامله: ٤٠٠,٦٥٠,٧١٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما