| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.آرين توسكا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٠٧
تثبیت شده:١٦/١١/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٧/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٢:٢٥
آخرين قيمت ٣١١ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣١١ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣١١ حجم معامله: ٨,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣١١ جمع معامله: ٢,٤٨٨,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما