| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.آرين توسكا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٧
تثبیت شده:٢٦/٠٩/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٠٥
آخرين قيمت ١,٧٨٦ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٨٧٠ تعداد خريدار: ٢٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٨٧٠ حجم معامله: ٦٧,٦٧٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٧٠٢ جمع معامله: ١٢٠,٨٨٨,٣٨٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما