| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
س.آرين توسكا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٤/٠٣
تثبیت شده:٣١/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٤/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٩٢٩ درصد تغییر: (٩) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٠٥٨ تعداد خريدار: ٦٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٠٥٨ حجم معامله: ٢٦١,٤٧٤ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩١٨ جمع معامله: ٢٤٢,٩٢٤,١٥٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما