| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كالسيمين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠١/٠٩
تثبیت شده:٠٨/٠١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,٤٩٢ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٥٩٩ تعداد خريدار: ٣١٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٥٩٩ حجم معامله: ١,٣٥٦,٨٩٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٤٥٠ جمع معامله: ٤,٧٣٧,٨٦٥,١٢١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كالسيمين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ١٩/٠٩/١٣٩١
كالسيمين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت توليد روي بندرعباس) ٢١/٠٨/١٣٩١
كالسيمين - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٤/٠٧/١٣٩١
كالسيمين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ١٢/٠٧/١٣٩١
كالسيمين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
كالسيمين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٠٩/٠٥/١٣٩١
كالسيمين- اعلاميه توزيع اوراق جديد گواهينامه نقل وانتقال وسپرده سهام ١٦/٠٣/١٣٩١
كالسيمين- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢٠/٠٢/١٣٩١
كالسيمين- آگهي ثبت افزايش سرمايه ١٦/٠٢/١٣٩١
كالسيمين- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (شركت توليد روي بندرعباس) ١١/٠٢/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٢٠١٠٤٨٥-٢٠١٠٣٤٧
فاكس: ٢٠١١٣٣٨
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما