| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمی فجر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٤/٠٣
تثبیت شده:٢٧/٠٣/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/٠٤/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦,٠٢٣ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٠٥٩ تعداد خريدار: ٢٢٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٠٥٩ حجم معامله: ٤,١٠٥,٥٣٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٨٧٥ جمع معامله: ٢٤,٧٢٧,٣١٠,٨٧٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما