| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمی فجر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١١/٠٣
تثبیت شده:٢٢/١٠/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٣/١١/١٣٩٥   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١٥,٣٧٦ درصد تغییر: (٢) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٥,٥٠٠ تعداد خريدار: ١٨٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٥,٥٠٠ حجم معامله: ٦٦٠,٤٨٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١٥,١٠٠ جمع معامله: ١٠,١٥٥,٩١٠,٣٥٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما