| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمی فجر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٢/٠٧
تثبیت شده:٠٤/١٢/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٠٧/١٢/١٣٩٥   ساعت: ١٢:١٥
آخرين قيمت ٦,١٠٠ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,١٥٠ تعداد خريدار: ١٥١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,١٥٠ حجم معامله: ٦٧٦,٠٥٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٩٥٠ جمع معامله: ٤,١١٠,٦٣٥,٢٠٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما