| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمی فجر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٣/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٣/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٣/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٠٠
آخرين قيمت ٥,٤١٦ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٥٥٠ تعداد خريدار: ٢٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٥٥٠ حجم معامله: ٢٩١,٩٢٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٣٢٠ جمع معامله: ١,٥٥٨,٥٦٤,٤٧٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما