| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمی فجر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٩/٢٧
تثبیت شده:٢٦/٠٩/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٧/٠٩/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٠٥
آخرين قيمت ٥,٥١٥ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٦٩٠ تعداد خريدار: ٦٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٦٩٠ حجم معامله: ٤٠٠,٢٥٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٥١١ جمع معامله: ٢,٢٥٧,٢٦٩,٠٧٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما