| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمی فجر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠١/٠٩
تثبیت شده:٠٨/٠١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٩/٠١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٦,٠٨٦ درصد تغییر: (٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٦,٠٤٠ تعداد خريدار: ١٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٦,٠٤٠ حجم معامله: ٩,٤٢٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٩٠٨ جمع معامله: ٥٦,٣٥٢,٧٦٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما