| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 14 مورد بوده است.

   1, 2    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٢/٠٣/١٣٩٧ ٤,٢٠٨ ٢
٠١/٠٣/١٣٩٧ ٤,٢٠٦ ٦
٣٠/٠٢/١٣٩٧ ٤,٢٠٠ ٠
٢٦/٠٢/١٣٩٧ ٤,٢٠٠ ٠
٢٥/٠٢/١٣٩٧ ٤,٢٠٠ ٠
٢٤/٠٢/١٣٩٧ ٤,٢٠٠ ٠
٢٢/٠٢/١٣٩٧ ٤,٢٠٠ ٠
١٩/٠٢/١٣٩٧ ٤,٢٠٠ ٠
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما