| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 21 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٩/٠٥/١٣٩٦ ٨٩٧ ٠
٢٨/٠٥/١٣٩٦ ٨٩٧ ١
٢٥/٠٥/١٣٩٦ ٨٩٦ ١
٢٤/٠٥/١٣٩٦ ٨٩٥ ١
٢٣/٠٥/١٣٩٦ ٨٩٤ ١
٢٢/٠٥/١٣٩٦ ٨٩٣ ٠
٢١/٠٥/١٣٩٦ ٨٩٣ ٠
١٨/٠٥/١٣٩٦ ٨٩٣ ٠
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما