| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 17 مورد بوده است.

   1, 2, 3    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٢٦/٠٩/١٣٩٦ ٩٥١ ٠
٢٥/٠٩/١٣٩٦ ٩٥١ ٢
٢٢/٠٩/١٣٩٦ ٩٤٩ ٢
٢١/٠٩/١٣٩٦ ٩٤٧ ١
٢٠/٠٩/١٣٩٦ ٩٤٦ ١
١٩/٠٩/١٣٩٦ ٩٤٥ ٠
١٨/٠٩/١٣٩٦ ٩٤٥ ٤
١٤/٠٩/١٣٩٦ ٩٤١ ٠
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما