| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شاخص ها
شاخص:
بازه زماني
بازه زماني:
تاريخ از: تا:
تاريخ:
نوع نمودار
شاخص انتخابي:
  نوع نمودار: خطي ميله‌اي كوهستاني
مقايسه:
  كليه شاخصها   انتخاب شده
 
نمودار شاخصهاي عمومي
 نتيجه‌ي جستجو 13 مورد بوده است.

   1, 2    

تاريخ ارزش شاخص تغيير
٠٣/١١/١٣٩٥ ٨٦٣ ٠
٠٢/١١/١٣٩٥ ٨٦٣ ٠
٢٨/١٠/١٣٩٥ ٨٦٣ ٠
٢٦/١٠/١٣٩٥ ٨٦٣ ٠
٢٥/١٠/١٣٩٥ ٨٦٣ ٠
٢٢/١٠/١٣٩٥ ٨٦٣ ٠
٢٠/١٠/١٣٩٥ ٨٦٣ ٠
١٩/١٠/١٣٩٥ ٨٦٣ ٠
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما