| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي فارابي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/10/29
تثبیت شده:29/10/1397 آخرين اطلاعات:29/10/1397   ساعت: 16:55
آخرين قيمت 7,311 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,421 تعداد خريدار: 195 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,421 حجم معامله: 859,387 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,022 جمع معامله: 6,282,845,910 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داروسازي فارابي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 19/09/1391
داروسازي فارابي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 02/08/1391
داروسازي فارابي- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
داروسازي فارابي- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
داروسازي فارابي- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/05/1391
داروسازي فارابي- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
داروسازي فارابي- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
سرمايه گذاري توكا فولاد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( راهبران فولاد اصفهان) 03/04/1391
داروسازي فارابي- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
داروسازي فارابي- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: دفتر مركزي : 88826105*88842757 * امور سهام : 6540266-0311
فاكس: 88308450
آدرس: خ كريمخان زند ، خردمند جنوبي ، شماره 99 ، طبقه 1
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما