| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گروه پتروشيمي س.ايرانيان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 18:35
آخرين قيمت 2,610 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,689 تعداد خريدار: 2,754 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,689 حجم معامله: 38,347,132 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,551 جمع معامله: 100,080,804,555 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما