| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كشت و صنعت آبشيرين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:26/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 4,622 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,800 تعداد خريدار: 602 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,800 حجم معامله: 2,102,765 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,491 جمع معامله: 9,719,182,163 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما