| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كشت و صنعت آبشيرين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/01
تثبیت شده:01/12/1397 آخرين اطلاعات:01/12/1397   ساعت: 17:38
آخرين قيمت 3,379 درصد تغییر: (2) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,576 تعداد خريدار: 162 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,576 حجم معامله: 594,385 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,285 جمع معامله: 2,008,174,947 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما