| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/16
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:16/09/1398   ساعت: 11:00
آخرين قيمت 18,928 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 18,937 تعداد خريدار: 138 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 18,937 حجم معامله: 2,441,910 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 18,902 جمع معامله: 46,220,713,745 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما