| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كيان-مشاركت ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/02
تثبیت شده:01/05/1398 آخرين اطلاعات:02/05/1398   ساعت: 12:15
آخرين قيمت 17,381 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 17,414 تعداد خريدار: 47 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 17,414 حجم معامله: 411,407 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 17,374 جمع معامله: 7,150,647,911 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما