| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توليد مواداوليه الياف مصنوعي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 17:40
آخرين قيمت 57,985 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 59,127 تعداد خريدار: 1,301 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 59,127 حجم معامله: 568,493 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 56,500 جمع معامله: 32,964,157,037 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما