| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
توليد مواداوليه الياف مصنوعي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:28/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 8,631 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 9,000 تعداد خريدار: 311 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 9,000 حجم معامله: 756,249 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 8,413 جمع معامله: 6,527,378,118 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما