| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پلي اكريل ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 7,315 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,498 تعداد خريدار: 7,524 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,498 حجم معامله: 30,660,491 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,186 جمع معامله: 224,284,362,607 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما