| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پلي اكريل ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:27/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 1,834 درصد تغییر: (6) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,930 تعداد خريدار: 5,435 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,930 حجم معامله: 57,854,047 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,783 جمع معامله: 106,101,546,223 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما