| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نوش پونه مشهد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/02
تثبیت شده:29/04/1398 آخرين اطلاعات:02/05/1398   ساعت: 12:40
آخرين قيمت 16,681 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 17,500 تعداد خريدار: 1,154 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 17,500 حجم معامله: 1,560,247 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 15,420 جمع معامله: 26,026,619,590 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما