| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نوش پونه مشهد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:28/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 13,434 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 13,948 تعداد خريدار: 1,257 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 13,948 حجم معامله: 3,288,758 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 12,101 جمع معامله: 44,180,645,504 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما