| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پگاه خراسان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 17:45
آخرين قيمت 21,116 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 21,121 تعداد خريدار: 333 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 21,121 حجم معامله: 610,608 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 20,400 جمع معامله: 12,893,807,293 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
شير پاستوريزه پگاه خراسان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 11/09/1391
شير پاستوريزه پگاه خراسان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 01/09/1391
شير پاستوريزه پگاه خراسان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 20/08/1391
شير پاستوريزه پگاه خراسان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
شير پاستوريزه پگاه خراسان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
شير پاستوريزه پگاه خراسان- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 31/03/1391
شير پاستوريزه پگاه خراسان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 24/03/1391
شير پاستوريزه پگاه خراسان- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 27/02/1391
شير پاستوريزه پگاه خراسان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 18/02/1391
شير پاستوريزه پگاه خراسان- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 6-6620253-0511*6100711-0511
فاكس: 6620257-0511*5413632-0511
آدرس: واحد يك:مشهد- كيلومتر 13 جاده قوچان واحد دو: شهرك صنعتي توس- انتهاي بلوار صنعت- ضلع غربي نيروگاه توس
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما