| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شبندر-13000-98/02/18 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/01
تثبیت شده:01/12/1397 آخرين اطلاعات:01/12/1397   ساعت: 17:38
آخرين قيمت 102 درصد تغییر: 57 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 140 تعداد خريدار: 27 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 140 حجم معامله: 2,600 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 86 جمع معامله: 264,600,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما