| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شبندر-13000-98/02/18 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:18/02/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 17:45
آخرين قيمت 1,658 درصد تغییر: 58 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,839 تعداد خريدار: 9 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,839 حجم معامله: 430 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 840 جمع معامله: 712,950,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما