| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فملي -3600-1398/02/25 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/01
تثبیت شده:01/12/1397 آخرين اطلاعات:01/12/1397   ساعت: 17:38
آخرين قيمت 58 درصد تغییر: 142 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 60 تعداد خريدار: 8 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 60 حجم معامله: 600 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 51 جمع معامله: 35,100,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما