| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ كگل-7000-1398/02/29 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:25/02/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 17:40
آخرين قيمت 151 درصد تغییر: (65) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 151 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 151 حجم معامله: 100 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 151 جمع معامله: 19,297,800 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما