| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ كگل-8500-1398/02/29 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:28/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 680 درصد تغییر: 9 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 680 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 680 حجم معامله: 20 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 680 جمع معامله: 17,380,800 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما