| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ كگل-6650-1398/02/29 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/02
تثبیت شده:29/02/1398 آخرين اطلاعات:02/05/1398   ساعت: 11:40
آخرين قيمت 2 درصد تغییر: (98) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 5 تعداد خريدار: 5 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 5 حجم معامله: 210 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1 جمع معامله: 421,740 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما