| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ رمپنا-4444-1398/03/12 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:28/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 828 درصد تغییر: (25) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 900 تعداد خريدار: 5 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 900 حجم معامله: 29 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 600 جمع معامله: 32,400,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما