| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ رمپنا-4815-1398/03/12 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:27/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 723 درصد تغییر: 267 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 730 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 730 حجم معامله: 45 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 700 جمع معامله: 43,942,500 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما