| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ پارسان-3800-1398/03/26 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/01
تثبیت شده:21/11/1397 آخرين اطلاعات:01/12/1397   ساعت: 17:38
آخرين قيمت 100 درصد تغییر: 156 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 100 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 100 حجم معامله: 100 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 100 جمع معامله: 10,000,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما