| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان خزر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 17:40
آخرين قيمت 4,624 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,730 تعداد خريدار: 572 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,730 حجم معامله: 2,206,981 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,521 جمع معامله: 10,204,300,973 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان خزر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 21/08/1391
سيمان خزر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
سيمان خزر - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 29/07/1391
سيمان خزر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
سيمان خزر - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 (اصلاح شده) 19/07/1391
سيمان خزر - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 30/12/91 05/07/1391
سيمان خزر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/06/31 (حسابرسي شده) 18/06/1391
سيمان خزر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 (حسابرسي شده) 18/06/1391
سيمان خزر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1381/07/30 (حسابرسي شده) 18/06/1391
سيمان خزر - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 (حسابرسي شده) 18/06/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88829563
فاكس: 88820188
آدرس: خ استاد مطهري ،خ سليمان خاطر ( اول امير اتابك ) ساختمان شماره 105، طبقه 1
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما