| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شبندر-16000-98/02/18 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/01/28
تثبیت شده:28/01/1398 آخرين اطلاعات:28/01/1398   ساعت: 18:15
آخرين قيمت 24 درصد تغییر: 500 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 50 تعداد خريدار: 20 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 50 حجم معامله: 1,390 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 19 جمع معامله: 33,850,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما