| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فخوز-9000-1398/02/16 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/02
تثبیت شده:15/02/1398 آخرين اطلاعات:02/05/1398   ساعت: 11:00
آخرين قيمت 501 درصد تغییر: (23) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 600 تعداد خريدار: 4 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 600 حجم معامله: 101 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 500 جمع معامله: 50,600,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما