| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فخوز-9500-1398/02/16 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/02
تثبیت شده:14/02/1398 آخرين اطلاعات:02/05/1398   ساعت: 10:45
آخرين قيمت 127 درصد تغییر: 26 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 250 تعداد خريدار: 7 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 250 حجم معامله: 98 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 100 جمع معامله: 12,410,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما