| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان سپاهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1397/12/01
تثبیت شده:01/12/1397 آخرين اطلاعات:01/12/1397   ساعت: 17:38
آخرين قيمت 1,192 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,225 تعداد خريدار: 418 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,225 حجم معامله: 5,471,493 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,164 جمع معامله: 6,519,920,170 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان سپاهان - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/09/1391
سيمان سپاهان - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 20/08/91 (به پيوست) 21/08/1391
سيمان سپاهان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) (شركت فرآورده هاي بتني سيمان سپاهان) 15/08/1391
سيمان سپاهان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) (شركت حمل ونقل كالاي رهنورد سيمان سپاهان) 15/08/1391
سيمان سپاهان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) (شركت سرمايه گذاري سيمان سپاهان) 10/08/1391
سيمان سپاهان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1392/06/31 (اصلاحيه) 22/07/1391
سيمان سپاهان - تاثير افزايش نرخ فروش سيمان بر پيش بيني عملكرد سال مالي منتهي به 31/06/92 05/07/1391
سيمان سپاهان- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) 25/06/1391
سيمان سپاهان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده) 05/06/1391
سيمان سپاهان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 15/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 22224205*6-22277465*7755590-0311
فاكس: 22250336*7755528-0311
آدرس: بزرگراه مدرس ، خيابان وحيد دستگردي ، ظفر سابق ، شماره 235
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما