| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ خودرو-7000-1398/07/14 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:30/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 490 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 490 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 490 حجم معامله: 4 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 490 جمع معامله: 1,960,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما