| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-400-1398/10/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/26
تثبیت شده:26/06/1398 آخرين اطلاعات:26/06/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 170 درصد تغییر: 10 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 170 تعداد خريدار: 15 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 170 حجم معامله: 506 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 169 جمع معامله: 86,014,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما