| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-500-1398/10/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/02
تثبیت شده:28/05/1398 آخرين اطلاعات:02/06/1398   ساعت: 18:45
آخرين قيمت 87 درصد تغییر: 43 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 89 تعداد خريدار: 4 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 89 حجم معامله: 8 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 80 جمع معامله: 694,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما