| شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | کارگزاری بانک آینده
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-600-1398/10/08 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/16
تثبیت شده:13/09/1398 آخرين اطلاعات:16/09/1398   ساعت: 10:40
آخرين قيمت 3 درصد تغییر: (25) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4 تعداد خريدار: 308 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4 حجم معامله: 15,782 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3 جمع معامله: 47,449,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما